ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 โรงเรียนรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจำปี 2555 นำโดยผู้อำนวยการ เศวต จอมจุมพล ประธานกรรมการและคณะ
วันที่ 19 กรกฎาคม  2555 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน  จากสำนักงานเขตพืเนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ประจำปี 2555 ในวันที่ 19  กรกฎาคม 2555  ผู้อำนวยการ เศวต  จอมจุมพล  ประธานกรรมการและคณะ
ชุดทีมโรงเรียน งานบุคลากร
07 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนนาถ่อนพัฒนา
ณ หอประชุมโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา แต่งกายชุดนักเรียน งานสภานักเรียน
09 ธ.ค. 54 ถึง 16 ธ.ค. 54 กีฬาภายในประจำปี 2554
การจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2554  กำหนดเริ่มงานในวันที่ 12 ถึง วันที่ 16  ธันวาคม 2554
หอประชุม สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
11 ต.ค. 54 ถึง 01 เม.ย. 55 ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2

ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา   อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   สพม. เขต 22

เดือน

สัปดาห์

พฤ

หมายเหตุ

ตุลาคม

2554

 

1

2

3

 

17

24

30

 

18

25

1

12

19

26

2

13

20

27

3

14

21

28

4

12  วันออกพรรษา

14  ครูลงเวลาปฎิบัติราชการ   - ประชุมครู

14   รับตารางเรียน   ประชุมนักเรียน

17   เริ่มทำการเรียนการสอน   

พฤศจิกายน

2554

4

5

6

7

7

14

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

10

17

24

1

11

18

25

2

 28 พ.ย.  ถึง  2  ธันวาคม    กีฬาภายใน

 

ธันวาคม

2554

8

9

10

11

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

5  ธันวาคม    วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

12  ธันวาคม   ชดเชยวันรัฐธรรมมนูญ

31  ธันวาคม   วันสิ้นปี 

28-29-30  ธันวาคม  สอบกลางภาค

มกราคม

2555

12

13

14

15

16

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

2

6

13

20

27

3

2 มกราคม ชดเชยปีใหม่

12 มกราคม  ส่งข้อมูลนักเรียนมีปัญหา

16มกราคม-17กุมภาพันธ์    จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน

25  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

26 ก.ย. 54 ถึง 30 ก.ย. 54

สอบปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 27 - 30 กันยายน 2554
แต่งกายชุดนักเรียน ตามระเบียบของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป