ประกาศผลการแข่งขัน ม.ต้น
ประกาศผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ผลการแข่งขัน
การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น ทีม 5 คน ประกาศผล
คณิตศาสตร์ A-Math ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.ต้น เดี่ยว ประกาศผล
คณิตศาสตร์ ซูโดกุ ม.ต้น เดี่ยว ประกาศผล
คณิตศาสตร์ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ spelling bee ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ คัดลายมือภาษาอังกฤษ ม.ต้น เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ประกาศผล
ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.ต้น เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาไทย เติมคำที่หายไป ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย แต่งคำประพันธ์ ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย ทายสุภาษิตไทยจากภาพ ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย ใบ้คำสุภาษิตไทย ม.ต้น ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันรูบิคประเภท 3x3 เดี่ยว ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดชุดรีไซเคิล ม.ต้น เดี่ยว ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาว TIKTOK ม.ต้น ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ผ่าน Kahoot ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
ศิลปะ ประกวดวาดภาพ ม.ต้น เดี่ยว ประกาศผล
สังคมศึกษา ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.ต้น ทีม 2 คน ประกาศผล
  ประกวดซุ้มนิทรรศการ ม.ต้น ประกาศผล
     

ประกาศผลการแข่งขันระดับ ม.1-6
กิจกรรม ผลการแข่งขัน
การแข่งขันเกม Free Fire ม.1-6 ทีม 4 คน ประกาศผล
การจัดการแข่งขัน eFootball 2023 เดี่ยว ประกาศผล
การจัดการแข่งขัน Rov ม.1-6 ทีม 5 คน ประกาศผล
จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ม.1-6 ทีม 3 คน ประกาศผล
โฟล์คซอง (ทีม 3-5 คน) ประกาศผล
โยนไข่ ม.1-6 ทีม 4 คน ประกาศผล