ประกาศผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ผลการแข่งขัน
การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ปลาย ทีม 5 คน ประกาศผล
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
คณิตศาสตร์ ซูโดกุ ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
คณิตศาสตร์ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
คณิตศาสตร์ A-Math ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ คัดลายมือภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ ประกวดร้องเพลง ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ spelling bee ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาไทย คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย ตอบปัญหาภาษาไทย ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย แต่งคำประพันธ์ ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย ทายสุภาษิตไทยจากภาพ ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย ใบ้คำสุภาษิตไทย ม.ปลาย ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันพิมพ์งาน ด้วยโปรแกรม Word ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันรูบิคประเภท 3x3 ม.1-6 เดี่ยว ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดชุดรีไซเคิล ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาว TIKTOK ม.ปลาย ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ผ่าน Kahoot ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
ศิลปะ ประกวดวาดภาพ ม.ปลาย เดี่ยว ประกาศผล
ศิลปะ cover dance ม.ปลาย ทีม 4 คน ประกาศผล
สังคมศึกษา ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.ปลาย ทีม 2 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ  ประกาศผล
  ประกวดซุ้มนิทรรศการ  ประกาศผล

ประกาศผลการแข่งขันระดับ ม.1-6
กิจกรรม ผลการแข่งขัน
การแข่งขันเกม Free Fire ม.1-6 ทีม 4 คน ประกาศผล
การจัดการแข่งขัน eFootball 2023 เดี่ยว ประกาศผล
การจัดการแข่งขัน Rov ม.1-6 ทีม 5 คน ประกาศผล
จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ม.1-6 ทีม 3 คน ประกาศผล
โฟล์คซอง (ทีม 3-5 คน) ประกาศผล
โยนไข่ ม.1-6 ทีม 4 คน ประกาศผล