ประกาศผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ผลการแข่งขัน
การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ทีม 5 คน ประกาศผล
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว เดี่ยว ประกาศผล
คณิตศาสตร์ ซูโดกุ เดี่ยว ประกาศผล
คณิตศาสตร์ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ คัดลายมือภาษาอังกฤษ เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ ประกวดร้องเพลง เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาต่างประเทศ spelling bee ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย เขียนตามคำบอก เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย เดี่ยว ประกาศผล
ภาษาไทย คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย ตอบปัญหาภาษาไทย ทีม 2 คน ประกาศผล
ภาษาไทย แต่งคำประพันธ์ ทีม 2 คน -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ทีม 2 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันพิมพ์งาน ด้วยโปรแกรม Word ทีม 2 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันรูบิคประเภท 3x3 เดี่ยว ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดชุดรีไซเคิล เดี่ยว ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาว TIKTOK (วิดีโอสั้นความรู้วิทยาศาสตร์) ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทีม 3 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โยนไข่ ทีม 4 คน ประกาศผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ทีม 2 คน ประกาศผล
สังคมศึกษา ตอบปัญหาสังคมศึกษา ทีม 2 คน ประกาศผล
สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีม 5 คน ประกาศผล
ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย เดี่ยว ป.1-3 ประกาศผล