ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2555
นักเรียนพร้อมไหว้ครู
พานสำหรับไหว้ครู
พานไหว้ครูที่ได้รับชนะเลิศ
พานไหว้ครูแต่ละชั้นเรียน
ประธานนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ
พานไหว้ครูหลากหลายแนวคิด
นักเรียนตั้งใจบุชาครู
ตัวแทนถือพานไหว้ครู กราบพระ
ตัวแทนนักเรียนคารวะพระรัตนตรัย
ผู้อำนวยการเจิมหนังสือ
พานไหว้คุณครู
นักเรียนถ่ายรูปกับครูที่ปรึกษา
พานไหว้คุณครู
ตัวแทนนักเรียนชุดรำบูชาครู
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2555,04:43   อ่าน 5719 ครั้ง