ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2555
การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
ซุ้มประตูที่สวยงามจัดโยคณะพี่เลี้ยงชั้น ม.6
ผู้ชนะเลิศกิจกรรมรับรางวัลจากวิทยากร
กิจเสริมทักษะการให้ความรู้ด้านวิทยาศษสตร์
ชมภาพยนตร์ช่วยบ่าย
การเข้าค่ายวันนี้เกิดประโยชน์มากมายในอนาคต
รับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2555,12:56   อ่าน 2887 ครั้ง