ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษา เมื่อมีโอกาส จะช่วยเหลืองานครูโดยไม่ต้องให้ครูได้บอกกล่าว เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สอง หากบ้านเราไม่น่าอยู่ ก็จะทำให้บรรยากาศไม่น่าเรียน  จงช่วยกันทำดรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์  น่าศึกษา น่าคันหา น่าอยู่ อยากจะมาโรงเรียนทุกวัน
ถอดถอนอย่างอื่นได้ แต่อย่าถอดถอนใจตนก็แล้วกัน
ความสุขของคนให้ และความสุขของคนรับ
อย่านิ่งดูดาย ขณะคนอื่นเขาไม่ยอมหยุด
จะสู้ถากถางสิ่งไม่ดีออกจากใจ ให้เตียนไปเหมือนหญ้าหน้าสวนหย่อม
สองมือสองคนกวาดสิ่งสกปรก
ได้ความรู้ใหม่ประกอบเอกสารงานที่ครูมอบหมาย
ศึกษาห้อง วิทยบริการ
ใช้เวลาค้นคว้าหาความจริง
กิจกรรมใช้เวลาน้อย เมื่อทุกคนได้ช่วยกัน
จงช่วยเหลือคนอื่นก่อน ที่จะให้คนอื่นช่วยเรา
แม้นเป็นปลายังต้องการความรักความเมตตา
ความสดใสกับคืนสู่สถานศึกษา
ความแข็งแกร่งเกิดจากไม้ใผ่แขนงเล็ก ๆ มัดรวมกัน
ต้องเป็นคนทำมากกว่าคนพูด
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2555,11:26   อ่าน 3210 ครั้ง