ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาขอต้นอรับคณะกรรมการประเมินด้วยความยนิดียิ่ง 2559
20  มิถุนายน 2559   รับการประเมินภายในประจำปี   2559  นำโดยท่านผู้อำนวยการ อนันต์  สุวรรณหงษ์  และคณะจำนวน 5  ท่าน  เวลา 13.00 น.
ณ  ห้องประชุมเหล็กกล้า  โรงเรียนขอขอลพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งท่ีให้การนิเทศ คำแนะนำ สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป
นักเรียนรำเชิ่้งตีเหล็ก โดยอ.เครือนิลดาว ทองทิ
กำลังอยู่ในขั้นเผยแพร่ ของให้คำสั่ง อ.3 ออกไว ๆ
พิธีกรสาวยสวยจาก ชั้นมํธยมศึกษาปีท่ี 4 ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่ง
ประธานนักเรียนคนใหม่ นายสีเสียด ณ นาคุณ
ประธานกรรมการประเมินฯ พบประครูผู้สอนโรงเรียนเรา
ท่านผอ.สุรชัย สุทธิอาจผอ.หนุ่มไฟแรงจากหนองบ่อ
รร.มอบของที่ระลีก
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะกรรมการประเมิน
รับการนิเทศ/คำติชม
พร้อมเสมอสำหรับคำแนะนำดี ๆ
แดนซ์สวย ๆ จาก 3/1 ไม่ใช่เกาหลี
ใครว่าท่าไม่สวย
ครูท่ีปรึกษา ธนชาต แสงจันทร์
ความสุข/สมาธิ/มีได้ทุกที่
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,09:40   อ่าน 756 ครั้ง