ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา รับการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563,14:46   อ่าน 56 ครั้ง