ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน ในวันลูกเสือ
ครูอาจารย์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา  ร่วมกับนักเรียนนักศึกษา  พัฒนาอาคารสถานที่  โรงเรียน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม  ดดยใช้ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ  19/06/62
ร่วมกันปลูกหญ้า คราวหน้าขอทีนะยาย
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง เพื่อวันข้างหน้า
เดินทางไกล กิจกรรมที่น่าสนใจ
วินัย กล้า หาญ อดทน อดกลั้น มุ่งมั่น ต้องเกิดขึ้นในจิตสำนึก
ร่วมงานลูกเสือ นานาชาติ
เขตรับผิดชอบ เป็นสิ่งจำเป็นฝึกวินัย
กำลังใจ เกิดจากกำลังกายที่เพรียบพร้อม
คนทำงานด้วยใจมีมีใครต้องบอกวาน
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,16:26   อ่าน 434 ครั้ง