ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวของนักเรียนโดยตรง
ข่าวท้องถิ่นชุมชนตำบลนาถ่อน
24 พฤศจิกายน 2555  เชิญ ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงปู่ตา เจ้าหลักบ้านเมือง ประจำปี 2555  ก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว เป็นการรำลึกบุญคุณผู้เคยสร้างบ้าน สร้างเมืองมาในอดีต บริเวณลานปู่ตาทางเข้าหมู่บ้านนาถ่อนทุ่ง  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ชมขบวนแห่เคร่ืองบวงสรวง อย่างยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวนาถ่อน การแต่งกายชุดสีแดงนะครับ
เครื่องบวงสรวงของหมู่บ้านต่าง ๆ
ขบวนแห่เครื่องบูชาบวงสรวง
เปลี่ยนผ้าทรงประจำปู่ตา
ท่านอาจารย์เฉลิมพรามณ์ผ้ทำพิธี
นายกอบต.กล่าวรายงานประธาน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2555,21:04   อ่าน 1301 ครั้ง