ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประกาศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจาก สำนักงบประมาณได้แจ้งยืนยันรายการที่ต้องส่งคืนงบประมาณ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกลับคืนสู่ส่วนกลาง ซึ่งมีรายการ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา อยู่ในรายการที่ต้องส่งคืนงบประมาณ โรงเรียนจึงขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 537 ครั้ง