ข่าวของนักเรียนโดยตรง
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3920) 10 ก.พ. 65
คุณประกอบ กนกหงส์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน (อ่าน 3890) 08 ม.ค. 65
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน (อ่าน 3966) 01 พ.ย. 64
ห้องเรียนสนุก (อ่าน 7774) 07 ส.ค. 62
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 8533) 22 มิ.ย. 59
ภาพกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 8582) 10 ก.ย. 56
เว็บไซด์สอบ o- net online ยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต (อ่าน 9050) 21 ม.ค. 56
กีฬาภายประจำปี 2555 (อ่าน 9104) 17 ธ.ค. 55
ข่าวท้องถิ่นชุมชนตำบลนาถ่อน (อ่าน 8444) 19 พ.ย. 55
งานสายใยคนรุ่นใหม่ใส่ใจคนรุ่นเก่า (อ่าน 7953) 05 พ.ย. 55
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน (อ่าน 8805) 13 ก.ย. 55
นักก๊ฬาวอลเล่ย์บอลฝึกซ้อมอย่างหนัก (อ่าน 7894) 05 ก.ค. 55
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 9086) 06 มิ.ย. 55
การเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2555 (อ่าน 7829) 04 มิ.ย. 55
วันสุขบัญญัติแห่งชาติ (อ่าน 7874) 29 พ.ค. 55
ภาพกิจกรรมงานวันวิชาการ (อ่าน 8302) 24 ส.ค. 54
กิจกรรมการประเมินภายในและนำเสนอโครงงาน (อ่าน 7984) 11 ส.ค. 54