ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/03/2011
ปรับปรุง 30/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 882580
Page Views 1098552
ข้อมูลนักเรียน
เว็บไซด์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ต้องการให้โรงเรียนพัฒนาไปในทิศทางใด
งานวิชาการ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
พัฒนาอาคารสถานที่
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาอุปกรณ์ทางศึกษา
ดูผลโหวด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา โนนตาล ท่าอุเทน 0-4250-3026
2 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 0-42053059
3 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อน ธาตุพนม 0-42575231,042575465
4 โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปาก ปลาปาก 042589089
5 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูง ปลาปาก 042530936
6 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ นาคำ ศรีสงคราม 0-4253-8021
7 โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม ศรีสงคราม 042-599238