สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ตราประจำโรงเรียน

 

                                                ต้นถ่อนคู่ แห่งความเจริญงอกงาม

                ต้นไม้(ถ่อน) – เป็นต้นไม้ที่มีจำนวนมากตามธรรมชาติในพื้นที่นาถ่อน หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุข

                ถ่อนคู่ หมายถึง โรงเรียนเคียงคู่กับชุมชน ด้วยความสมานสามัคคีกลมเกลียว ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

             ความหมายโดยรวม โรงเรียนร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุข

 

สีประจำโรงเรียน

                เทา          หมายถึง สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด

น้ำเงิน    หมายถึง ความสามัคคี ความสุขเย็น

                                สีเทา เป็นสีของสมอง สมองแห่งความมีปัญญาเฉลียวฉลาด

                                สีน้ำเงิน เป็นสีของน้ำมหาสมุทร อันนำมาซึ่งความสุขเย็นสบาย และมหาสมุทรเกิดจากการรวมกันของมวลน้ำอันมหาศาล ซึ่งหมายถึงความสามัคคี....ความสามัคคีนำพาให้เกิดพลัง เกิดความสุข

                ความหมายโดยรวม นักเรียนโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาเป็นผู้มีสติปัญญา มีความสามัคคีกลมเกลียว

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข...”สุขดั่งผู้มีปัญญา”