ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

http://data.bopp-obec.info/emis/images/img/special-3.png ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Uninet

                                                       ผู้ให้บริการ:บริษัท กสท คมนาคม  มหาชนจำกัด  

  

   ประเภท:

Fiber Optic Cable Network ความเร็วสูง

 

ความเร็ว:

LAN 10 Mbs

 

 

 

 

 

 

 

http://data.bopp-obec.info/emis/images/img/special-3.png ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet

 

ผู้ให้บริการ:

บริษัท กสท คมนาคม  มหาชนจำกัด     

 

ประเภท:

 Lead line    

 

ความเร็ว:

 LAN 4 Mbs

 

สถานะการใช้งาน:

 ใช้งานปกติ  

 

http://data.bopp-obec.info/emis/images/img/special-3.png ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง

 

ผู้ให้บริการ:

บริษัท กสท คมนาคม  มหาชนจำกัด    

 

ประเภท:

Fiber Optic Cable Network ความเร็วสูง

 

ความเร็ว:

 LAN 20 Mbs

 

สถานะการใช้งาน:

ใช้งานปกติ

 

งบประมาณ/เดือน:

6500 บาท/เดือน 

 

http://data.bopp-obec.info/emis/images/img/special-3.png ระบบเครือข่าย

 

ระบบเครือข่าย (LAN):

      มี Lan (Local Area Network) ระบบเครือข่ายแบบ Client/Server

 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):

       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

 

                           สถานะการใช้งาน:       ใช้งานปกติ 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 468.74 KB