โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาว เครือนิลดาว ทองธิลักษมี
ครู คศ.2

นางสาวเจษฎาวดี โพธิ์ตา