โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนชาต แสงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวธันยนันท์ สุธรรมวิรัตน์
ครู คศ.3

นางนวลทิพย์
ครู คศ.1

นางวรรนภา เทพกูล

นายปรีชา อินทรีย์