ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 25 ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
จัดโครงการรณรงค์เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ นาคำแพง 2023
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
เปิดบ้านวิชาการปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 วันที่ 26-28 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส. และมีคะแนนความประพฤติติดลบตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ ติดลบ ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หลังเลิกเรียนให้มาติดต่อแก้คะแนนที่อาคารมะเกลือ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
แบบสำรวจการเข้าสอบO-NET ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ร่วมกิจกรรมสืบสานศาสตร์ภาษาไทยเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564"
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวาสนา พรหมจรรย์ ชุดการเรียนการสอน วิขา คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
เผยแพร่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูภูษณะ กึกกัน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ครูภูษณะ กึกกัน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูวาสนา พรหมจรรย์ ชุดการเรียนการสอน วิขา คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ที่ได้คะแนน 16 คะแนนขึ้นไป แบบทดสอบการเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกล
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค 2/2562
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
ขั้นตอนตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรด้านการเรียน (O-NET 2561,ผลการเรียนอันดับ 1-3)
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 63