โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสุนน

นายพรักษ์ ลุนลา
นักการภารโรง

นายขุนทึง เสนารัตน์
พนักงานทำความสะอาด