เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช  น.ถ.พ.

 

     น.ถ.พ.  นาถ่อนพัฒนา  อย่าได้รอช้ารีบมาสามัคคี  ร่วมกันสรรค์สร้าง

แนวทางที่ดี เพื่อให้ประจักษ์แก่ประชาชี  นาถ่อนเรานี้ทุกชีวีชื่นบาน

     สองมือประสานสมัครสมานกันสู้  เพื่อให้เราอยู่ชูเกียรติและศักดิ์ศรี

สองเท้าเก้าเดินผดุงชื่อให้ดี นาถ่อนเรานี้ทุกชีวีชื่นบาน

(  ซ้ำ  )