โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
181 หมู่ 12   ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 0-42575231,042575465
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชิษณุพงษ์ พลหาราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา