ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระยะ 5 ปี (2566-2570) แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และการเขียนโครงการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ครูและบุลากรทางการศึกษาร่วมกันอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2566,18:24   อ่าน 247 ครั้ง